Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

LỄ TRUYỀN THỐNG KHUYẾT TẬT LẦN THỨ 22
(1993 - 2015)
GIÁO XỨ ĐA MINH BA CHUÔNG 
GIÁO PHẬN SÀI GÒN, ngày 24/03/2014
Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015