Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT
MỪNG CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN PARALYMPIC RIO 2016
“CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ”
CLB HƯỚNG NGHIỆP KHUYẾT TẬT TRẺ TP.HCM
Ngày 29.10.2016


Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

"HƯỚNG ĐẠO VÀ CÔNG CUỘC TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG"
ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO - TRAO TẶNG HỌC BỔNG 
HỌC SINH NGHÈO HIẾU HỌC - THỊ XÃ GÒ CÔNG ĐÔNG
TIỀN GIANG -28.10.2016

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
LIÊN HIỆP HỘI VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM (VFD)
TÔN VINH NỮ DOANH NHÂN KHUYẾT TẬT TIÊU BIỂU
CÔ HUỲNH HUỆ LIÊN 
CLB HƯỚNG NGHIỆP KHUYẾT TẬT TRẺ TP.HCM
HÀ NỘI ngày 15/12/2016

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

"HƯỚNG ĐẠO VÀ CÔNG CUỘC TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG"
ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO - TRAO TẶNG 4 XUẤT HỌC BỔNG 
ĐẾN CÁC EM HỌC SINH NGHÈO HIẾU HỌC
 TẠI HUYỆN GÒ CÔNG TÂY - TỈNH TIỀN GIANG -10.10.2016

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

ĐOÀN SINH VIÊN HÀN QUỐC 
VIẾNG THĂM & KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG
CLB HƯỚNG NGHIỆP KHUYẾT TẬT TRẺ 
TP.HCM ngày, 06.10.2016