Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Nên một như Thiên Chúa Ba Ngôi (x. Ga 1,22)

THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ PHÚ TRUNG 
LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN 
GIA ĐÌNH HỘI THÁNH HIỆP THÔNG
TRONG TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
TP.HCM, ngày 15/011/2018