Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

CỬ HÀNH NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
LẦN THỨ 53
Thứ bảy ngày 01 tháng 06 năm 2019 

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM
HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
VÀ TRẺ MỒ CÔI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(1999 - 2019)
Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 26/05/2019
Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

TẾT ĐOÀN VIÊN
VÙNG THANH LONG PHAN THIẾT
HÀM CƯỜNG - HÀM THUẬN NAM 
Ngày 01/01 đến 15/02/2019