Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

MỪNG LỄ KÍNH THÁNH MARCÔ BỔN MẠNG 
LIÊN NHÓM MVTT TÁN TRỢ - KHUYẾT TẬT VÀ CTV
TP.HCM ngày 29/04/2017


Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG 
LIÊN HẠT: TÂN ĐỊNH - PHÚ THỌ - CHÍ HÒA - KHUYẾT TẬT
TP.HCM ngày 25/04/2017